Hulrich, 26 jaar, Gent

Waaruit bestaan die werken in de centrales? Konden die niet wachten tot na de winter?

De werken die nu worden uitgevoerd in de centrales Tihange 2, Tihange 3 en Doel 4 hebben dezelfde oorzaak: de aantasting van het beton in het niet-nucleaire gedeelte van de gebouwen. Het gaat niet om een ‘panne’ in het reactorgedeelte of de turbines. We spreken hier over werken in bijgebouwen die om redenen van nucleaire veiligheid doorlopend beschikbaar moeten zijn. Het beton werd aangetast door temperatuurschokken en hogedrukstoom waaraan het wordt blootgesteld.

Dat gegeven is niet nieuw. Al van bij de bouw van de centrales was geweten dat geregeld ingrepen nodig zouden zijn, iets wat bij elk onderhoud nauwkeurig opgevolgd wordt. Er werden dan ook al eerder herstellingen uitgevoerd. Het gaat om enorm grote gebouwen. En vaak wordt de diagnose van de herstellingen pas duidelijk tijdens de werken zelf. Het zijn gespecialiseerde equipes die de werken uitvoeren. Het FANC heeft aangegeven geen toestemming te geven tot heropstarten zolang de werken niet voltooid zijn.

Meer vragen Volgende vraag