Gerard, 61 jaar, Luik

Stel dat het afschakelplan wordt afgekondigd, komen klanten van ENGIE dan eerst aan de beurt?

In geen geval. Een afschakeling gebeurt op basis van geografische zones. Deze zijn op voorhand vastgelegd en kan je terugvinden op de website van het FOD Economie.   

Verder moet iedere leverancier beschikken over voldoende elektriciteit om het verbruik van z’n eigen klanten te dekken. Omdat ENGIE beschikt over een gevarieerd productiepark in binnen- en buitenland, kunnen wij alle middelen inzetten om onze klanten te bedienen. En om het land te helpen de winter warm door te komen.

Meer vragen Volgende vraag