Evelyne, 81 jaar, Namen

Sommigen beweren dat Electrabel het onderhoud van haar nucleaire centrales slecht heeft gepland. Wat is daar van aan?

Electrabel dekt ongeveer 55% van het Belgisch elektriciteitsverbruik met haar gediversifieerd productiepark. Een groot deel daarvan wordt verzekerd door 7 nucleaire centrales. Daarvan staan er 4 in Doel en 3 in Tihange. Die centrales worden op regelmatige  tijdstippen stilgelegd voor onderhoud en om de nucleaire brandstof in de reactorkern te vervangen (afhankelijk van het soort centrale gebeurt dit om de 12 of 18 maanden). Dat is nodig voor het goed en veilig functioneren. Deze onderhoudsbeurten worden 3 jaar op voorhand vastgelegd en bekendgemaakt. In de mate van het mogelijke worden ze buiten de winterperiodes gepland.  Logisch, want ‘s winters stijgt het verbruik ook flink.

In Tihange 1 is er een gepland onderhoud voorzien deze winter (van 13 oktober tot 17 november). In opdracht van het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, worden nu ook in andere eenheden werken uitgevoerd om te voldoen aan de eisen van nucleaire veiligheid. Die werken gebeuren volledig onder hun onafhankelijke supervisie.

Meer vragen Volgende vraag