Hulrich, 26 jaar, Gent

Er is in 2018 minder geproduceerd in België dan dat er ingevoerd is. Kost ons dat meer?

Elektriciteit invoeren kost niet noodzakelijk meer dan lokale productie. België maakt deel uit van een marktstructuur met Frankrijk, de Benelux en Duitsland. De marktprijzen zijn globale prijzen voor al deze landen. De elektriciteitsprijzen in België zijn bijgevolg vergelijkbaar met die van onze buurlanden.

Als er bvb. veel nucleaire productie is in Frankrijk en weinig in België, én de temperatuur is normaal voor de tijd van het jaar, dan kan het gunstiger zijn om elektriciteit in te voeren. Als er veel wind is in Duitsland en er is weinig energie nodig daar, dan zal het goedkoper zijn om energie vanuit Duitsland in te voeren.

Maar, veel belangrijker dan invoeren omwille van een lage prijs, is de vraag of we ook kunnen invoeren als we er werkelijk nood aan hebben.  Eind 2018, toen de prijzen in België heel hoog waren, was er niet meteen beschikbare elektriciteit in Duitsland of Frankrijk om in te voeren. De infrastructuur is hiervoor wel aanwezig, maar de fysieke capaciteit was niet beschikbaar (geen wind, geen zon, centrales die stilliggen voor onderhoud). Het is voor ENGIE dus belangrijk dat we op zo’n momenten lokale productie beschikbaar hebben, dicht bij de eindklant.

Meer vragen Volgende vraag