Eric, 31 jaar, Kortrijk

De overheid waarschuwt voor het risico op een stroomtekort deze winter. Sommigen wijzen ENGIE aan als verantwoordelijke. Hoe zit dat?

ENGIE voorziet vandaag 2 miljoen klanten (of 40% van de markt) van gas en elektriciteit. Een groot deel van die elektriciteit wordt geproduceerd door Electrabel, die binnen de ENGIE Groep instaat voor 54% van de stroomvoorziening in België.

Alles samen beheert Electrabel 44% van de Belgische productiecapaciteit. 56% wordt door anderen beheerd. Daarna is elke leverancier verantwoordelijk om zijn eigen klanten van stroom te voorzien.

Een belangrijke speler hierin is Elia, de onafhankelijke beheerder van het stroomnetwerk. Die moet zorgen dat het hele systeem van vraag en aanbod op elk moment in evenwicht blijft. Rekening houdend met de verscheidenheid van productie-technologieën en de verschillende elektriciteitsproducenten op de markt, heeft Elia de taak om de bevoorrading te garanderen voor heel België.

Elia heeft ook als taak om  scenario’s op te stellen (zelfs al zijn deze soms zeer uitzonderlijk) om zich ervan te verzekeren dat er voldoende elektriciteitsbevoorrading is voor het land. Deze scenario’s worden voorgelegd aan de federale overheid. En die bepaalt op haar beurt het energiebeleid van ons land. Voor nu en de komende jaren. Denk maar aan de klimaatdoelstellingen.

Meer vragen Volgende vraag